Eyebrow & Eyelash Tinting

 • 15 MIN. Eyebrow Tint – $25

 • 15 MIN. Eyelash Tint – $30

 • 30 MIN. Brow & Last Tint – $50

 • Eyelash Perm – $65

 • Eyelash Lift – $65 & up

 • Eyelash Lift & Tinting – $85

 • Eyebrow Lamination & Tinting – $95
  (Process 30 Mints & Last up to 4 Weeks)

 • Intense Eyebrow Tinting – $45 & up

 • Eyebrow Lamination & Intense Eyebrow Tinting – $110

 • Eyebrow Lamination – $75 & up