Eyebrow & Eyelash Tinting

  • 15 MIN. Eyebrow Tint – $20

  • 15 MIN. Eyelash Tint – $25

  • 30 MIN. Brow & Last Tint – $40

  • Eyelash Perm – $45

  • Eyelash Lift – $55 & up

  • Eyelash Lift & Tinting – $70

  • Eyebrow Lamination & Tinting – $95
    (Process 30 Mints & Last up to 4 Weeks)